Especialistas en derecho laboral

Más de 20 años de experiencia realizando asesoramiento legal personalizado en materia laboral.

Noticias

Estas son las noticias de Molina Advocats

Instruccions pels treballadors a les eleccions 12-05-24

Imagen del artículo

El 19/04/24 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre EMT/79/2024, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024.

Si la jornada laboral coincideix amb el dia d'eleccions:

Les empreses hauran de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició D’ELECTORS i que NO GAUDEIXIN DE DIA FESTIU en aquesta data, un permís de fins a QUATRE HORES dins de la jornada laboral que els correspongui per exercir el seu dret a vot. El permís anterior tindrà el caràcter de NO RECUPERABLE i RETRIBUÏT, i és l’empresari qui fixarà la franja horària per exercir-ho i podrá demanar al treballador/a un JUSTIFICANT acreditatiu.


Permís per als membres de la mesa electoral o interventors/ores que el dia de les eleccions coincideix amb la seva jornada laboral

 S’ha de concedir un permís NO RECUPERABLE i RETRIBUÏT corresponent a la JORNADA COMPLETA DEL DIA 12 DE MAIG DE 2024 i, a més, un permís corresponent a les CINC PRIMERES HORES de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 Permís per als membres de la mesa electoral o els interventors/ores que el dia de les eleccions gaudeixen de descans setmanal.

S’ha de concedir un permís NO RECUPERABLE i RETRIBUÏT corresponent a les CINC PRIMERES HORES de la jornada laboral del dia immediatament posterior.


Les possibilitats de Canvi de Torn,  càlcul del salari dels treballadors/es amb dret al permís i el permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu ho podeu consultar a l’Ordre EMT-79-2024 de 16 d’abril.

Respondemos en menos de 48 horas

Escribenos sin compromiso y en menos de 48 horas uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo

Pedir Cita